Korony zębowe

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieKorony i mosty

Jedną z uznanych i skutecznych metod rekonstrukcji uzębienia jest technika mostu protetycznego. Metoda pozwala w dostateczny sposób uzupełnić zarówno pojedyncze, jak i kompleksowe ubytki w uzębieniu, umożliwiając przywrócenie mu jego prawidłowych funkcji. Bezsprzecznie jest również sposobem na przywrócenie uśmiechowi estetycznego wyglądu oraz odzyskania dobrego samopoczucia i pewności siebie.

Most protetyczny jest w istocie protezą odcinka łuku zębowego. Składa się z dwóch filarów, na których jest on trwale osadzony oraz części środkowej zawierającej jedną lub więcej koron uzupełniających istniejący ubytek w uzębieniu. Filarami mostu protetycznego są zęby własne pacjenta. Osadzenie mostu wymaga spiłowania korony zębów – filarów i trwałego przymocowania skrajnych jego segmentów do filarów. Element mocowany do zębów własnych stanowi odwzorowanie kształtu spiłowanej korony.

Wskazaniem do zabiegu są ubytki w uzębieniu zarówno pojedyncze, jak i rozleglejsze. 

Warunkiem zakwalifikowania do zabiegu jest przede wszystkim zachowywanie właściwej higieny jamy ustnej oraz dobry stan zębów filarowych, na których most protetyczny będzie osadzony. Stomatolog dokonuje ich oceny m. in. na podstawie badania rentgenowskiego. Leczenie kanałowe zęba filarowego nie jest generalnie przeciwwskazaniem do zastosowania mostu, jednak znaczne osłabienie jego budowy i podejrzenie co do osłabionej jego odporności na zwiększony nacisk może wymagać wdrożenia sztyftu koronowo – korzeniowego. 

Przeszkodą dla tej metody może być znaczne przechylenie zębów filarowych. W takim wypadku powinny zostać ustawione we właściwej pozycji w łuku z użyciem technik ortodontycznych. 

Pierwszym etapem procedury jest wykonanie odcisku koron, które zostaną następnie zrekonstruowane jako część filarowa mostu protetycznego. W następnej kolejności zęby filarowe zostają spiłowane. Najczęściej grubość spiłowanej tkanki nie przekracza 2 milimetrów. Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu jest zupełnie bezbolesny. Kolejnym stadium jest pobranie wycisku, który posłuży pracowni protetycznej do wykonania mostu odpowiedniego kształtu z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań układu żującego. 

Zanim most zostanie wykonany i osadzony w szczęce, stomatolog zakłada tymczasowe uzupełnienie zabezpieczające przed dalszym ścieraniem lub przypadkowymi uszkodzeniami tkanki. 

Ze względów estetycznych konieczne jest również staranne dobranie koloru koron mostu do reszty uzębienia. Potencjalny efekt jest konsultowany z pacjentem. 

Kolejnym krokiem jest wybór i wykonanie podbudowy mostu protetycznego. Najczęściej jednak dotyczy to mostów uzupełniających rozległe braki w uzębieniu. Podbudowa mostu może być wykonana z różnych materiałów. Najpopularniejszymi są stopy metali oraz porcelana. Tę drugą preferuje się przede wszystkim ze względu na wyższe walory estetyczne. W odróżnieniu od metalu, porcelana wykazuje znacznie lepsze właściwości imitacyjne. 

Ostatnim elementem implementacji mostu protetycznego jest przymocowanie wykonanego mostu. Etap ten jest z reguły poprzedzony kilkudniowym próbnym okresem używania mostu, który pozwala pacjentowi wychwycić ewentualne nieprawidłowości w jego konstrukcji i zgłosić protetykowi do korekty. Dopiero po ostatecznej akceptacji pacjenta, most zostaje trwale przymocowany do zębów filarowych. 

Po zabiegu pacjenci powinni w dalszym ciągu przestrzegać zasad higieny jamy ustnej. Nie istnieją natomiast żadne szczególne rygory związane ze stosowaniem mostu protetycznego.

Koszt - Cena - mostu protetycznego jest uzależniony od długości przęsła, czyli ilości uzupełnianych ubytków oraz materiału, z jakiego wykonane są jego komponenty i najczęściej przekracza 2000PLN. Koszt - Cena - korony uzależniona jest od materiału i wynosi od 600 do 2000 PLN

KORONY ZĘBOWE