Powiększanie piersi tkanką tłuszczową

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytaniePowiększanie piersi tkanką tłuszczową

Osiągnięcie lub utrzymanie pięknego wyglądu piersi jest jednym z najczęściej zgłaszanych powodów przystąpienia do zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 

Istnieje kilka sposobów kształtowania biustu, poprawy kondycji oblekającej go skóry oraz zwiększania jego objętości. Sposobem stosunkowo nowym i odznaczającym się znakomitymi rezultatami jest lipomodelling

Istotą zabiegu jest przeszczepienie odessanych wcześniej z innych partii ciała komórek tłuszczowych w obręb gruczołu piersiowego,dzięki czemu uzyskuje się efekt powiększenia biustu. Metoda ta pozwala także na swobodne formowanie pożądanego kształtu piersi, ich podniesienie oraz likwidację zwiotczeń skóry. Własne komórki tłuszczowe stanowią wypełniacz, którego niewątpliwą zaletą jest bardzo niskie prawdopodobieństwo jego odrzucenia. 

Zabieg lipomodellingu piersi wskazany jest dla kobiet, które chcą powiększyć objętość piersi, zmienić ich kształt, podnieść je oraz przywrócić właściwe napięcie skórze, a także zapewnić efektywne jej wygładzenie. Lipomodelling zalecany jest przede wszystkim pacjentkom, które oczekują zmian umiarkowanych. Szczególnie poleca się go kobietom po ciąży i okresie karmienia, zwłaszcza po wielokrotnych porodach, gdy skala zmian jest znacznie większa.

 U kobiet, które pragną znacznego powiększenia biustu najlepsze zastosowanie znajdują jednak metody implantologiczne.

Warunkiem zakwalifikowania do zabiegu lipomodellingu piersi  jest pozytywna ocena lekarza prowadzącego. Pierwszym etapem kwalifikacji jest konsultacja onkologiczna, na którą składa się wywiad i – zależnie od wskazań lekarza – badanie ultrasonograficzne piersi, mammografia, a także badania genetyczne. W następnej kolejności lekarz zleca wykonanie badań laboratoryjnych – morfologii, OB, układu krzepnięcia, a także EKG. Dopiero na podstawie oceny wyników badań podejmowana jest – wspólnie z pacjentką – decyzja o zakwalifikowaniu do operacji. 

Zabieg jest przeciwwskazany u kobiet cierpiących na choroby nowotworowe piersi, ale także chorych przewlekle lub przebywających sezonową infekcję. Problematyczne może być przeprowadzenie operacji u pacjentek ze zdiagnozowaną obniżoną krzepliwością krwi. 

Najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem konieczne jest odstawienie środków z zawartością kwasu acetylosalicylowego, zaprzestanie palenia papierosów. Na dwie doby przed zabiegiem powinno się również unikać spożywania alkoholu.

Operacja wykonywana jest z reguły w znieczuleniu ogólnym. Niekiedy, przy zabiegach o niskim stopniu złożoności, z określonych wskazań medycznych możliwe jest zastosowanie także znieczulenia miejscowego, co jest jednak praktykowane stosunkowo rzadko.

Pierwszym etapem zabiegu jest wyznaczenie miejsc, z których pobierana będzie tkanka tłuszczowa(tzw.okolic dawczych). Najczęstszymi lokalizacjami są uda, biodra, brzuch oraz talia. Swego rodzaju „ubocznym efektem” tego etapu jest wymodelowanie tych okolic. 

Odessana tkanka zostaje pobrana z dużą ostrożnością, aby zminimalizować ryzyko jej uszkodzenia i tym samym utraty jej przydatności do przeszczepu, a następnie ulega odwirowaniu z krwi i surowicy. W następnej kolejności „czysta” już tkanka tłuszczowa zostaje wprowadzona do piersi poprzez drobne kaniule o milimetrowej średnicy. Nacięcia na powierzchni piersi, przez które zostają wprowadzone kaniule są małe, dzięki czemu szybko ulegają zagojeniu, a ślady w dłuższej perspektywie – zupełnie niewidoczne.

Zabieg lipomodellingu piersi trwa zazwyczaj nie dłużej niż półtorej godziny. 

Po zabiegu pacjentka pozostaje przez najbliższą dobę w szpitalu. Przez najbliższych kilka dni możliwe jest występowanie umiarkowanych dolegliwości bólowych, które najczęściej ustępują samoistnie. W tym czasie można złagodzić je stosując doustne środki przeciwbólowe bez udziału aspiryny. Często obserwuje się również zasinienia, lekkie obrzęki bądź zaczerwienienie operowanych okolic zarówno biorczych(piersi), jak i dawczych (biodra, brzuch, talia, uda). Objawy te powinny zupełnie zniknąć przed upływem trzech tygodni.

W dalszym okresie konieczne jest konsekwentne stosowanie się do zaleceń lekarza, wśród których należy wyróżnić m. in. zakaz opalania słonecznego oraz sztucznego przez okres 1 miesiąca po zabiegu lipomodellingu

Jak każdy zabieg operacyjny, także i lipomodelling piersi obłożony jest ryzykiem powikłań. Do najczęstszych zalicza się krwiaki, infekcje oraz zmiany martwicze operowanych fragmentów skóry.

Znaczny problem stanowić mogą również niedostateczne efekty estetyczne zabiegu. Przyczyną takiego stanu mogą być znaczne straty materiału wypełniającego, a także niewłaściwa aplikacja komórek tłuszczowych. 

Ostateczne efekty widoczne są najczęściej po upływie pół roku od operacji. 

Orientacyjny koszt - Cena -  zabiegu lipomodellingu piersi oscyluje wokół 18 000PLN.

POWIĘKSZANIE PIERSI TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ