Septoplastyka, Korekta przegrody nosowej

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieSeptoplastyka Korekta przegrody nosowej

Skrzywienie przegrody nosowej jest jednym z częściej spotykanych defektów w budowie nosa. Diagnoza skrzywienia możliwa jest wyłącznie w drodze badania endoskopowego. W przeciwieństwie do wad estetycznych nosa, skrzywienie przegrody nie jest cechą widoczną i w żadnym razie nie może być stwierdzone badaniem powierzchownym. 

Skrzywienie to jest stosunkowo powszechne. Idealnie prosta przegroda nosowa zapewniająca idealną drożność nozdrzy nie jest często spotykana. Właściwie u większości ludzi przegroda jest w mniejszym lub większym stopniu odkształcona. Najczęściej skrzywienie to nie powoduje poważniejszych skutków dla funkcjonowania układu oddechowego. Zazwyczaj skrzywienia wymuszające operację przegrody nosowej mają charakter wtórny i wiążą się z obrażeniami nosa. Wskazaniem do zabiegu jest stwierdzenie niedrożności jednego lub obu nozdrzy, utrudniające oddychanie, a także przewlekłe krwawienie z nosa.

Jak każdy zabieg operacyjny, septoplastyka wymaga pozytywnej kwalifikacji lekarskiej przed jej przeprowadzeniem. Zdecydowanym przeciwwskazaniem do operacji są stany zapalne błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych. Zabieg nie zostanie także wykonany u osób o słabej kondycji zdrowotnej, a także uczulonych na środki znieczulające stosowane w przebiegu operacji. Septoplastyka nie jest też wskazana u osób z chorobami serca i tarczycy oraz przebywających sezonową infekcję.

Przed skierowaniem do zabiegu konieczne będzie wykonanie przez pacjenta szeregu badań laboratoryjnych – m. in. morfologii i układu krzepnięcia krwi.

Celem zabiegu jest wyprostowanie skrzywienia przegrody nosowej oraz ustawienia jej we właściwej pozycji. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym – zależnie od wskazań. W odróżnieniu od pokrewnego zabiegu resekcji podśluzówkowej, istotą septoplastyki jest ograniczenie korekty przegrody do usunięcia odkształceń w chrząstce i kości, nie zaś ich usunięcia powodującego odcinkowe oparcie przegrody wyłącznie na błonie śluzowej.

Chirurg dokonuje nacięcia w przegrodzie, przez które następnie będzie ona modelowana do osiągnięcia prawidłowego rezultatu. W następnej kolejności, dla ustabilizowania skorygowanej pozycji przegrody nosowej, w przedsionku nosa zakładany jest na okres 1 doby opatrunek – tamponada przednia. W ciągu tygodnia od zabiegu z rany operacyjnej zostaną usunięte szwy.

Bezpośrednio po septoplastyce pacjent może odczuwać dyskomfort wynikający z umiejscowienia opatrunku, a także bezwzględnie zalecanego oddychania przez usta, co może doprowadzić do szybkiego przesuszenia błony śluzowej nosa. W ciągu dalszych kilku godzin niedozwolone jest przyjmowanie jakichkolwiek pokarmów oraz przyjmowanie płynów. Po operacji wymagana jest hospitalizacja, która jednak nie trwa dłużej niż kilka najbliższych dni po zabiegu.

Przez następne kilka tygodni po zabiegu należy ograniczyć wysiłek fizyczny, a także unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do infekcji górnych dróg oddechowych. W tym okresie ważne jest też odpowiednie nawilżanie śluzówki nosa oraz baczna ochrona nosa przed urazami.

Powikłania pooperacyjne obejmują przede wszystkim krwiaki oraz perforację przegrody nosowej. Niekiedy mogą wystąpić widoczne zmiany estetyczne w budowie nosa, a także pogłębienie skrzywienia lub niedostateczne jego skorygowanie. W przypadku wystąpienia powikłań zazwyczaj wskazane jest przeprowadzenie ponownego zabiegu. W niektórych wypadkach konieczne jest wykonanie drenażu. Wśród bardzo rzadkich powikłań septoplastyki zaobserwowano osłabienie lub utratę węchu. Należy jednak podkreślić, że powikłania po operacji przegrody nosowej występują rzadko.

Koszt średni - Cena - zabiegu wynosi około 2500 PLN.

SEPTOPLASTYKA

KOREKTA PRZEGRODY NOSOWEJ