Otoplastyka, Plastyka uszu

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieOtoplastyka - Plastyka uszu

Bodaj jednym z najczęściej zgłaszanych defektów estetycznych są tzw. uszy odstające, oraz uszy niekształtne. Te niedoskonałości można skutecznie wyeliminować operacją plastyki uszu. Zasadniczym celem tego zabiegu jest zmniejszenie kąta zawartego między uchem a powierzchnią czaszki. Rezultatem operacji jest ściślejsze przyleganie uszu do głowy, ale także wymodelowanie małżowiny do pożądanego kształtu.

Otoplastyka może obejmować zarówno jedno, jak i dwoje uszu. Może służyć poprawie symetrii, ale także i zupełnej korekcie estetycznej tych części ciała.

Zabieg wskazany jest przede wszystkim ze względów estetycznych. Zaleceniem do jego przeprowadzenia jest właśnie efekt tzw. odstawania, asymetria, a także odkształcenie uszu.

Przed dopuszczeniem pacjenta do plastycznej operacji uszu konieczna jest pozytywna weryfikacja stanu zdrowia przez lekarza prowadzącego. Podobnie, jak w większości zabiegów estetycznych, także i plastyka uszu jest przeciwwskazana dla osób o ogólnie słabym stanie zdrowia, cierpiących na choroby tarczycy, serca, cukrzycę oraz zaburzenia krzepliwości krwi. Natomiast, w przypadku infekcji sezonowej, zabieg powinien zostać odroczony. Pacjent zostanie również zobligowany do poddania się badaniu morfologicznemu krwi oraz oznaczeniu jej grupy.

Przeprowadzenie operacji plastyki uszu nie wymaga najczęściej znieczulenia ogólnego – stosuje się znieczulenie miejscowe. Czas trwania operacji powinien zamknąć się w jednej godzinie.Za małżowiną uszną wykonuje się cięcie, z którego usuwa się następnie nadmiar skóry. Po tej czynności, kolejno modeluje się chrząstkę oraz ustawia w odpowiednim położeniu dla osiągnięcia właściwej pozycji uszu w stosunku do głowy. Niekiedy, dla osiągnięcia właściwego efektu część chrząstki usuwa się. Po zakończeniu zabiegu nacięcia zszywane są mikronićmi.

Pacjent nie musi być hospitalizowany bezpośrednio po zabiegu, jednak powinien stosować się  ściśle do zaleceń lekarskich dla okresu pooperacyjnego.

Opatrunki oraz szwy spinające rany operacyjne zostają zdjęte po dziesięciu dniach od zabiegu. Przez dalszych kilka tygodni konieczne jest unikanie sytuacji mogących narazić uszy na przypadkowy uraz. W okresie zimowym należy również odpowiednio chronić uszy przed przemarznięciem, stosując odpowiednią odzież. Uszu nie należy przez ten czas odginać lub wyciągać. Zdecydowanie zabrania się w tym okresie przekłuwania oraz obciążania uszu kolczykami lub klipsami.

Pacjent powinien – w miarę możliwości – unikać wysiłku fizycznego, pochylania oraz uprawiania sportu. Rekonwalescencja powinna odbywać się w warunkach domowych i trwać do 10 dni. Przez okres miesiąca konieczne jest stosowanie w trakcie snu specjalnej opaski uniemożliwiającej przypadkowe przerwanie szwów lub odkształcenie ucha.

Do najczęstszych powikłań zaliczają się przede wszystkim te, charakterystyczne dla zabiegów operacyjnych – krwiaki, infekcje oraz obrzęk. Możliwe jest także pojawienie się tzw. blizny przerostowej, która wymaga przeprowadzenia ponownego zabiegu.

Koszt zabiegu otoplastyki jest zależny od skali defektu i rodzaju korekcji i wynosi średnio ok. 3000 PLN dla operacji redukcji odstawania, przy czym koszt zabiegu tylko dla jednego ucha jest o ok. 1000 PLN tańszy. Zmniejszanie uszu to koszt ok. 5000 PLN. W zakresie plastyki ucha dostępna jest także rekonstrukcja rozerwanego płatka usznego, której przeciętny koszt - Cena - wynosi ok. 1000 PLN.

OTOPLASTYKA

PLASTYKA USZU