Przykurcz palców

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


Pytanieprzykurcz palców

Choroba Dupuytrena powodowana jest włóknieniem rozścięgna dłoniowego w przedłużeniu ścięgna miękkiego, stanowiącego pasmo tkanki ścięgnistej.Objawem występowania choroby jest postępujący przykurcz palców ręki, przede wszystkim palca małego i serdecznego. Choroba najczęściej dotyka mężczyzn i w fazie końcowej może spowodować zupełne zamknięcie partii dłoni.Choroba Dupuytrena ma charakter progresywny – z czasem obkurczenie palców pogłębia się aż do postaci zupełnej, co trwa niekiedy wiele lat.

Z oczywistych przyczyn przykurcz palców uznawany jest również za ewidentny defekt estetyczny, który współistnieje z niedogodnościami powodowanymi tą chorobą o charakterze funkcjonalnym. Współczesne metody chirurgiczne pozwalają jednak z powodzeniem zminimalizować lub wyeliminować całkowicie skutki choroby. Są one jednocześnie jedynym efektywnym sposobem walki z przykurczem palców.

Istotą zabiegu jest – z reguły – całkowite wycięcie tkanki przykurczającej, znane też szerzej jako fascjektomia. W lżejszych przypadkach choroby stosuje się także technikę fascjotomii polegającą na przecięciu pasm tkanki, których naciągnięcie powoduje przykurcz palców. 

Warunkiem przystąpienia do operacji przykurczu Dupuytrena jest pozytywna kwalifikacja lekarska kandydata do zabiegu. Przeciwwskazaniem do operacji jest słaby ogólny stan zdrowia, przewlekłe choroby serca, płuc, a także obniżona krzepliwość krwi lub występowanie chorób zakaźnych. Do zabiegu nie zostanie również zakwalifikowany pacjent, który wykazuje znaczną nadwrażliwość na stosowany środek znieczulający. Wskazaniem do zabiegu jest przede wszystkim znaczny przykurcz przekraczający 30 stopni. 

Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent powinien powstrzymać się od palenia tytoniu oraz przyjmowania środków z udziałem kwasu acetylosalicylowego, który może indukować nadmierne krwawienie w przebiegu operacji.

Operacja przykurczu Dupuytrena wykonywana jest z reguły w znieczuleniu splotowym – środek znieczulający wstrzykiwany jest ponad obojczykiem w okolicy splotu ramiennego obejmując swoim działaniem całą kończynę. Pierwszym etapem operacji jest założenie opaski uciskowej umożliwiającej zachowanie wolnego od krwi pola operacyjnego, które umożliwia efektywne wyodrębnienie operowanych części. Dostęp do tkanki uzyskuje się poprzez cięcie na powierzchni skóry powlekającej śródręcze i palec dotknięty przykurczem. Kompleksowa operacja przykurczu Dupuytrena może obejmować także plastykę odkształconej chorobowo skóry. Po wykonaniu cięć lekarz przystępuje do części właściwej zabiegu polegającej na usunięciu lub przecięciu pasma tkanki przykurczającej. Procedurą kończącą zabieg jest założenie pod skórą drenu i zaszycie rany operacyjnej, po czym zakładany jest opatrunek.  Dla utrwalenia efektów zabiegu stosowane jest usztywnienie gipsowe obejmujące dłoń i przedramię.

W znacznej większości przypadków czas wymaganej hospitalizacji nie przekracza jednej doby. Po upływie jednego dnia usuwane są dreny, natomiast po 3-4 tygodniach zdejmuje się gipsowe usztywnienie ręki. W tym okresie konieczne jest bezwzględne ograniczenie wysiłku fizycznego oraz uprawianie sportów. Do czasu zdjęcia gipsu sprawność pacjenta jest znacznie ograniczona i wskazana może być przerwa w wykonywaniu pracy zawodowej.Przez najbliższe doby od zabiegu należy wstrzymać się z paleniem papierosów oraz stosowaniem aspiryny. 

Operacja przykurczu Dupuytrena, jak każdy zabieg chirurgiczny, obciążona jest ryzykiem powikłań, do których należą m. in. uszkodzenie nerwu pośrodkowego bądź łokciowego. Niekiedy obserwuje się krwiaki oraz zasinienie operowanych okolic. U niektórych pacjentów mogą powstawać bliznowacenia. Ze względu na prawdopodobieństwo zakażenia rany operacyjnej, konieczne jest utrzymywanie ścisłej higieny.

Koszt - Cena - przeprowadzenia operacji przykurczu palców wynosi średnio 3500PLN.

PRZYKURCZ PALCÓW